Astrid, kvinnenavn, trolig av norrønt Ástriðr, som igjen er dannet av Ásfriðr: 'hun som gleder gudene'. Se Åse. Navneleddet -frid eller -rid i norske navn er dannet av samme rot som norrønt frjá: 'elske' og frídr: 'vakker'. Navnedag 13. april.