Astri Sverdrup Rynning, født i Sandefjord, norsk jurist. Byrettsdommer i Oslo 1963, lagdommer ved Eidsivating lagmannsrett 1970, lagmann 1978–85. Astri Sverdrup Rynning var formann i Norske Kvinners Nasjonalråd 1959–68, og i Den norske Dommerforening 1977–83. Medlem av Oslo bystyre (H) 1956–67; fast møtende vararepresentant på Stortinget 1965–69.