Asseb, vulkanfelt i Eritrea. Vulkankjeglen er 987 meter høy. Siste utbrudd i holocentiden.