Aspedammen, tettbebyggelse i Halden kommune, Østfold, rundt nedlagt jernbanestasjon av samme navn på Østfoldbanen mellom Halden og Kornsjø, 10 km sørøst for bysenteret. Øst for tettbebyggelsen store myrstrekninger der det tidligere ble drevet torvbrikettfabrikasjon.