Asmund Kristoffersen, norsk politiker (A), lærer. Skolesjef i Tingvoll fra 1989. Medlem av Tingvoll kommunestyre 1979–91 Medlem av Møre og Romsdal fylkesting 1983–93.Stortingsrepresentant for Møre og Romsdal 1993-2009.