Aslak, mannsnavn, norrønt Áslákr, sideform til Ásleikr: 'han som gleder gudene'. Første ledd er norrønt áss, jfr. Åse; annet ledd, -leik, -lak er av samme rot som norrønt leikr: 'lek, noe som gleder'. Navnedag 15. september.