Askola-kultur, funngruppe i Sør-Finland fra eldre steinalder, fra mesolittisk tid. De eldste funnene er antagelig fra preborealtiden, 9500 år tilbake. Redskapene er utelukkende av kvarts og formpreget grovt.