Asiento-traktaten, avtale mellom Spania og enkelte andre land om å innføre slaver fra Afrika til det spanske Amerika. Den mest kjente avtalen ble inngått med England ved freden i Utrecht 1713, der England fikk rett til årlig å innføre 4800 slaver samt et skip med manufakturvarer. Rettigheten ble overlatt det engelske Sydhavskompaniet, noe som førte til voldsom spekulasjon i selskapets aksjer (The South Sea Bubble). Engelskmennene misbrukte traktaten til vidstrakt smugling, noe som førte til krig 1739.