Aseline, kvinnenavn, nederlandsk, avledet av kortformer på Ans- (= As-/Ås- 'gud'), men har også bakgrunn i norsk Åse og Lene/Line. Vanlig i deler av Vest-Agder og Rogaland på 1700- og 1800-tallet. Varianter Asseline og Åselene.