Asbjørn Svendsrud, norsk skogforsker. M.Sc. fra University of California 1959. Professor i skogøkonomi ved Norges landbrukshøgskole 1978–97. Har publisert bøker og artikler om skogøkonomiske emner.