Asbjørn Rødseth, norsk sosialøkonom; cand.oecon. 1976. Professor i sosialøkonomi ved Universitetet i Oslo fra 1989. Har arbeidet med makroøkonomi og arbeidsmarked.