Arturo Martini, italiensk billedhugger. Oppholdt seg i Paris 1911–18, drog til Roma og sluttet seg til gruppen Valori Plastici. Han var en fantasirik kunstner, med sterk formsans. Hans hovedverk er relieffet Giustizia Corporativa i justispalasset, Milano (1937). I 1948 utkom La scultura lingua morta.