Arts Council of Great Britain, råd opprettet 1946 for å fremme kjennskapet til ulike kunstarter i Storbritannia, lette publikums adgang til utstillinger, konserter og opera- og teaterforestillinger. Hovedkvarter i London. Finansiert gjennom staten, men mottar også private gaver.