Arthur Seyss-Inquart, østerriksk nazistisk politiker. Februar 1938 på Hitlers ordre opptatt i Schuschniggs regjering som innenriksminister. Som fungerende forbundskansler mars samme år anmodet han tyske tropper om å rykke inn i Østerrike. Tysk riksstattholder i Østerrike 1938–39, stedfortreder for generalguvernøren i Polen 1939–40, Reichskommissar i Nederland 1940–45. Dømt til døden av Nürnbergdomstolen og henrettet.