Arthur Fitger, tysk maler og forfatter, elev av Moritz von Schwind, virket i Bremen, hvor han utførte dekorative arbeider. Også lyriker og produktiv kunstskribent.