Arthur Deakin, britisk fagforeningsleder. Ble 1919 ansatt i transportarbeiderforbundets sekretariat og overtok 1935 stillingen som generalsekretær ved siden av Ernest Bevin. Han etterfulgte Bevin 1946 og ble samme år også president for Den internasjonale fagforeningsføderasjon. Deakin spilte en fremtredende rolle innen britisk fagbevegelse, hvor han tilhørte den høyre fløy.