Arthur Coningham, britisk flyoffiser av australsk opprinnelse, flymarskalk 1943. Sjef for middelhavskommandoen 1941–44, sjef for 2. taktiske luftflåte i Vest-Europa 1944–45. Omkom ved en flyulykke.