Artemidoros fra Efesos, gresk skribent, skrev ca. år 100 f.Kr. en geografi i 11 bøker, ble bl.a. brukt av geografen Strabon fra Pontos. Verket er tapt på noen fragmenter nær.