Art & Language, internasjonal gruppe konsept-kunstnere med utspring og hovedsete i Storbritannia. Navnet stammer fra forlaget med samme navn (1968) og tidsskriftet Art-Language (1969). Gruppen var inspirert av marxistiske analyser om at kunst fikk sin mening fra den historiske sammenheng og av analytisk språkfilosofi. Medlemmene var motstandere av et individualistisk, romantisk kunstsyn og hevdet at «billedkunst er begrepsmessig avhengig av språket». En resterende gruppe har siden slutten av 1970-årene laget malerier som refererer til kunsthistorien.