Aron Borelius, svensk kunsthistoriker. Sjef for Norrköpings konstmuseum 1945–58, som han utviklet til å bli et av Sveriges beste og mest moderne museer. Professor ved Lunds universitet 1958–64. Har bl.a. utgitt Konstens historia i Sverige (1943–50), Velazquez (1951), Skånes medeltida monumentalmåleri (1954) og Romanesque Mural Paintings in Östergötland (1956).