Arnulf, biskop av Metz, stamfar til karolingerne. Han var først ansatt ved den austrasiske konges hoff som verdslig hoffembetsmann, men gikk så over i den geistlige stand, og var 614–629 biskop i Metz. Han øvde betydelig politisk innflytelse bl.a. i kamp med dronning Brunhilde av Burgund, visstnok originalen til Brünhilde i Niebelungensagnet. Sine siste år levde han som eneboer i Vogesene.