Arnt, mannsnavn, muligens avledet av Arnold, men kan også være sideform til Arne. Navnedag 1. desember.