Arnstein, mannsnavn, norrønt Arnsteinn, dannet av norrønt ǫrn: 'ørn' og steinn, 'stein, edelstein'. Navnedag 19. april.