Arnolt Bronnen, tysk forfatter. Bronnen tilhørte som B. Brecht den ekspresjonistiske gruppen av teater-avantgardister etter den første verdenskrig. Oppførelsen av hans drama Vatermord (1920) utløste en stor teaterskandale ved sitt angrep på borgerskapets verdinormer. I Bronnens tidlige produksjon trer særlig anarkistisk og erotisk fargede motiver frem, senere dukker det også opp politisk-aktuelle temaer. Bronnen virket også som teaterkritiker i Øst-Berlin. Werke (5 bd.) utkom 1989.