Arnold White, britisk forfatter og journalist. Skrev regelmessig under pseudonymet Vanoc i tidsskriftet The Referee. White var forkjemper for britisk militær opprustning, og utvidelse og modernisering av den britiske marinen. Som imperialist var White også opptatt av å øke antallet kolonister i de britiske koloniene, et hovedtema i hans mest kjente bok, Efficiency and Empire (1901). I denne boken uttrykte White også bekymring for britenes fysiske utvikling; i denne sammenheng blandet han tanker om eugenikk, innvandringsmotstand og antisemittisme for å argumentere for et mer effektivt organisert britisk imperium. I 1880-årene organiserte han selv utreisen til to grupper med emigranter til Sør-Afrika, men forsøket på å få dem til å slå seg ned der som settlere mislyktes. Til tross for at han var en aktiv samfunnsdebattant klarte Arnold White aldri å overføre innflytelsen sin til direkte politisk gevinst: ved fire anledninger forsøkte han å vinne et sete i parlamentet, uten å lyktes. Kjente bøker inkluderer Problems of a Great City (1886) og Views of Vanoc (1910).