Arnold Schering, tysk musikkforsker. Professor i Halle 1920–28 og i Berlin fra 1928. Schering viet det meste av sitt liv til studiet av eldre tyske klassikere og søkte å påvise en nær sammenheng mellom musikk og diktning. Dette går frem av hans skrifter om Bachs musikk (J. S. Bachs Leipziger Kirchenmusik, 1936, og Über Kantaten J. S. Bachs, 1942) og avhandlingen Beethoven in neuer Deutung (1934). I 1931 kom antologien Geschichte der Musik in Beispielen.