Arnold Dolmetsch, britisk musikkforsker og instrumentmaker, født i Sveits, den mest fremtredende representant for en stor musikerfamilie. Gjennom instrumentbygging, noteutgivelser og skrifter om musikk gjorde han en pionerinnsats for å øke kjennskapet til gammel musikk. Hans sønn Carl Dolmetsch(1911–97) bidro som utøver til at blokkfløyten igjen ble et anerkjent konsertinstrument.