Arnlaug, kvinnenavn, norr. Arnlaug, sammensatt av Arn- 'ørn' og -laug 'lovet, viet til'. Kjent i Norge siden ca. 1400. Varianter Annlaug, Allaug, Adlaug, Orlaug og Årlaug.