Arnhild, kvinnenavn, av norrønt ǫrn: 'ørn'; og hildr: 'strid'. Navnedag 1. juli.