Arne Sletsjøe, norsk bratsjist. Ansatt i Filharmonisk Selskaps orkester 1945–81, medlem av Johnsrudkvartetten 1948–53, Den norske strykekvartett 1954–65 og andre ensembler, dirigent for Bærum orkesterforening 1962–68.