Arne Sand, svensk forfatter. Hans første romaner, Förföljaren (1949) og Erövraren (1951), er på samme tid skildringer av psykologiske forstyrrelser og diskusjoner om marxismen. Med Ljugarstriden (1956) endrer forfatterskapet seg. Romanene kan dels leses som groteske, folkelige fortellinger, dels som assosiasjonsrike allegorier over politiske, filosofiske og kunstneriske forhold. Til disse bøkene hører Drömboken (1958), bygd over Orfevs- og Evrydikemotivet, Trollkarlens lärling (1959), med variasjoner over Faust-temaet, samt Väderkvarnana (1962), og den posthume Enhörningarna (1965), som behandler kunstens forhold til virkeligheten. I Sands beskjedne, men viktige produksjon forenes enkel fortellerglede og modernistisk eksperimenttrang.