Arne Sørensen, dansk forfatter og politiker, redaktør av tidsskriftet Det tredje Standpunkt 1936–48, grunnlegger av og formann for Dansk Samling 1936–46, medlem av Folketinget 1943–47 og av Danmarks Frihedsråd under okkupasjonen, kirkeminister 1945. Debuterte 1930 med Spark og Kærtegn, en samling prosadikt. Senere utgav han bl.a. Det moderne Menneske (1936), Morgengry over Latinamerika (1965), Statslige styreformer (1970). Generalsekretær i Akademiet for fremtidsforskning og formann i Selskabet for fremtidsforskning (medstifter av begge, henholdsvis 1967 og 1968). Redaktør av tidsskriftet Futuriblerne fra 1970.