Arne Myhrvold, norsk idrettsleder. Visepresident i Lillehammer olympiske organisasjonskomité (LOOC) 1988–94. President i Norges olympiske komité 1989, fra 1994 også i Norges Idrettsforbund (felles president), 1996–99 i det nye Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité. 1999–2002 sportsdirektør i sammenslutningen av europeiske OL-komiteer (EOC).