Arne Müntzing, svensk genetiker. Professor i genetikk ved universitetet i Lund 1938–68. Som den første gjentok han eksperimentelt en artsdannelse som var skjedd i naturen; han fremstilte kvassdå ved en innviklet krysning mellom to andre då-arter. Utgav bl.a. læreboken Ärftlighetsforskning (1953) og de populærvitenskapelige bøkene Introduktion till genetik (1965), Livets ström (1969) og Varför är vi olika? (1976).