Arne Jørgen Olafsen, norsk politimester, utdannet fra Politiskolen i 1983. Arbeidet ved Sandefjord og Oslo politikammer 1983–88 og ved Politiets overvåkingstjeneste 1988–92. Han var sekretær i Oslo Politiforening 1992–97, før han tjenestegjort som politibetjent ved Overvåkingssentralen 1997–98. Leder i Oslo Politiforening 1998–2005 og nestleder i Norsk Politiforbund 1996–97 og i Politiets Fellesforbund 2000–05. Sjef for Politiets utlendingsenhet fra 3. januar 2005.