Arne Holen, norsk musikkforsker og -administrator. Magister i musikkvitenskap 1969. Førsteamanuensis i musikkvitenskap ved Universitetet i Trondheim 1974–83, direktør for Rikskonsertene 1983–93, fra 1993 avdelingsdirektør og senere prosjektdirektør i Kulturdepartementet. Har skrevet Heinrich Schütz' harmonikk (1973) og Musikk og politikk (1983, sm.m. Jon-Roar Bjørkvold).