Arne E. Melberg, svensk litteraturforsker; g.m. Enel Melberg. Professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo fra 1991. Han har vært opptatt av romanen som det borgerlige samfunnets dominerende litterære uttrykksform i bl.a. Realitet och utopi (1978) og Fordömda realister (1985), og har bl.a. som initiativtaker og bidragsyter til tidsskriftet Kris bidratt til å introdusere moderne litteraturteori i Skandinavia. Mimesis: En repetition (1992) undersøker et grunnlagsproblem i litteraturteorien med referanser til Aristoteles, Søren Kierkegaard og aktuell dekonstruksjon. Melberg har en omfattende vitenskapelig og essayistisk produksjon, og han har også virket som oversetter og har gitt ut romaner. Sammen med sin hustru gav han i 1999 ut reiseskildringen En landsby i Provence.