Store og Lille, øyer i Arnøyfjorden i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag; til sammen 3,5 km2 med tilliggende småøyer og 75 innb. (2001). Lille Arnøy har veiforbindelse med fastlandet og er forbundet med Store Arnøy over et smalt eid. Funn fra eldre jernalder.