Aremorica (latinisert keltisk ord, 'foran hav'), i oldtiden navnet på kystlandet mellom Seine og Loire, senere bare Bretagne (nybretonsk Arvor) bebodd av krigerske stammer, bl.a. veneterne (kjent fra kampen mot Caesar). Stor keltisk innvandring.