Armenere i Midtøsten har mange røtter: Folkegruppen rommer variasjoner ikke bare i språk, i kirkelig tilhørighet (katolsk eller ortodoks), kjønn, alder og klasse, men også på grunn av et forhold som sjelden nevnes, nemlig at armenere har forlatt hjemlandet av ulike grunner både før og etter folkemordet i 1915. I Midtøsten finner vi armenske samfunn som betegner seg selv som innfødte, som snakker bedre arabisk enn armensk og som leser sin Bibel på arabisk. Så har vi alle dem som kom etter folkemordet i 1915. Vi har også et økende antall nyankomne fra Armenia til byene i Midtøsten, de skaffer ektefeller til de svekkede armenske samfunnene i området, og de snakker en østarmensk dialekt.