Armavir, by i Russland, Krasnodarsk fylke, ved Kubanelven, 170 km øst for Krasnodar; 208 000 innb. (2008). Jernbaneknutepunkt med verksteder. Næringsmiddel- og maskinindustri. Grunnlagt 1848.