Armand Camille Salacrou, fransk dramatiker. Han hentet inspirasjon bl.a. fra surrealismen, og la særlig vekt på de virkemidler som skaper forskjell mellom «teateret» og «virkeligheten». Stykkene hans har gjerne et selvbiografisk preg og tar opp aktuelle filosofiske og politiske spørsmål. De spenner fra melodrama til farse og har ofte innslag av parodi. Fra hans spennende, men ujevne produksjon kan nevnes L'Inconnue d'Arras (1935), L'Archipel Lenoir (1947), Dieu le savait (1950) og Boulevard Durand (1961). Han var også en betydelig essayist.