Arkitektbedriftene, nærings- og serviceorganisasjon for norske arkitektkontorer, het til 2005 Norges Praktiserende Arkitekter ans, NPA. Stiftet 1980 som selvstendig avdeling innenfor Norske Arkitekters Landsforbund, fra 1989 frittstående organisasjon eid av de deltakende arkitektkontorene. Sekretariat i Oslo. Arkitektbedriftene skal ivareta bransjens næringsmessige interesser og medvirke til kvalitet og lønnsomhet i utførelsen av arkitekttjenester i videste forstand.