Arkhidamos 2, endte den tredje messeniske krig og hadde overkommandoen i første del av den peloponnesiske krig (den arkhidamiske krig 431–421), som brøt ut til tross for hans motstand.