Aristeides var en kristen filosof i Athen. I år 139 evt. overrakte han keiser Antoninus Pius et skrift som forsvarte kristendommen. Skriftet var antatt tapt, inntil det i 1889 ble funnet i syrisk oversettelse i St. Katarina-klosteret på Sinai og kort etter på originalspråket, gresk, i Barlaams og Josafats saga.