Aristaios, i gresk mytologi en heros som beskyttet kveget og skal ha lært menneskene birøkt. Spiller en viktig rolle i 4. bok av Vergils Georgica.