Ariovist, germansk høvding som på oppfordring av flere gallerstammer år 71 f.Kr. drog inn i Gallia, men benyttet anledningen til å gjøre erobringer der. Ca. 120 000 germanere skal under hans beskyttelse ha bosatt seg på vestre Rhin-bredd. Gallerne søkte hjelp mot ham hos Julius Caesar, som slo ham 58 f.Kr. i det nåværende Alsace; han selv unnslapp over Rhinen og omtales ikke senere.