Arild Tjeldvoll, norsk pedagog. Cand.paed. 1977. Professor i komparativ utdanningsforskning ved Universitetet i Oslo fra 1993. Har ledet en rekke internasjonale evalueringer av utdanningsprosjekter og deltatt i EU-paneler for utdanning. Hans forskning har bl.a. omfattet høyere utdanning og skoleledelse. Av hans faglige produksjon nevnes Democracy or Nationalism? Education in Post-Communist Europe (red. sm.m. P. T. Nagy, 1997), A Service University in Scandinavia? (1997), Education and the Scandinavian Welfare State in the Year 2000 (1998), The Norwegian Unified School – A Paradise Lost? (sm.m. A. Welle-Strand, 2003), Pan Maoyean – A Founding Father of Chinese Higher Education Research (2005), Organisations for Higher Learning: Leadership, ICT and Pedagogy (sm.m. G. Engvik, 2006).