Arild, mannsnavn, trolig en varietet av Harald. Det kan også være dannet av siste ledd i f.eks. navnet Toraren, av samme rot som norrønt ǫrn, 'ørn', eller det kan være en sideform av Arnold. Navnedag 7. mars.