Ariel, navn på en serie satellitter bygd dels i USA (for britisk regning og med britiske instrumenter om bord), dels i Storbritannia og skutt opp fra USA med amerikanske bæreraketter. Alternativ betegnelse for satellittene er UK, av United Kingdom. Ariel 1, eller UK-1, ble skutt opp 26. april 1962.